ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวเจ้า ที่มีลักษณะเมล็ดข้าวกล้องม […]...