กัญชาเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งในวงศ์ Cannabidaceae มีชื่อท […]...